Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Profil školy

Střední škola elektrotechnická se specializuje na výuku výpočetní techniky a elektrotechniky. Sídlí v Lipníku nad Bečvou, kde nalezneme samotnou školu, budovu dílen, vlastní sportovní halu a domov mládeže s jídelnou a společenským/přednáškovým sálem. Žáci z větší vzdálenosti využívají ubytování v domově mládeže a domů jezdí na víkendy. Součástí školy je odloučené pracoviště v Přerově, tzv. polygon, které je špičkově vybavené pro odborný výcvik elektro oborů. Takových pracovišť je jen několik v České republice.

 

Střední škola elektrotechnická má za zřizovatele Olomoucký kraj. To mimo jiné znamená, že se na škole nehradí školné. Elektrotechnické obory jsou podporovány Olomouckým krajem formou prospěchového stipendia a stipendia za řádnou docházku.

 

olomoucky_kraj.png (PNG 1200x358px )

msmt01.jpg (JPG 1597x374px )

 

 

Škola je partnerskou školou Skupiny ČEZ. Dále spolupracuje s řadou společností a firem v regionu střední Moravy, které podnikají v oblasti výrobního průmyslu, energetiky, fotovoltaiky, elektrotechniky, informační technologie a dopravy.

 

Škola je členem Okresní hospodářské komory Přerov. Je rovněž členem Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání (AEEV). Jako jediná škola v Olomouckém kraji je členem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE).  

 

 

 

 

cez_kdejinde_partnerskeskoly.jpg (JPG 476x476px ) csze_logo.png (PNG 348x142px )
aeev_logo_web1.png (PNG 700x700px ) c_park_ps_rgb_upraveno.jpg (JPG 778x778px )

 

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je zastoupena v Pedagogické radě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Spolupracuje se základními školami lipenského regionu i se školami ze vzdálenějších lokalit – pořádá pro ně soutěže a vzdělávací programy určené pro žáky devátých i osmých tříd.

 

V přípravě na mezinárodní certifikát z anglického jazyka škola spolupracuje s Autorizovaným centrem zkoušek Cambridge English P.A.R.K. Obsahem spolupráce je metodická podpora ve výuce přípravného kroužku i sleva na zkoušku pro žáky školy.

 

Ve škole se vyučují čtyřleté maturitní obory Informační technologie – aplikace osobních počítačů, Elektrotechnika – elektronické počítačové systémy a Mechanik elektrotechnik – slaboproudá a silnoproudá zařízení. Dále tříletý učební obor s výučním listem Elektrikář – silnoproud a slaboproud a Elektrikář – solární energetika. Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Pro uchazeče nabízíme přípravný kurz.

 

Elektrotechnické obory umožňují po úspěšném zakončení studia získat osvědčení ze zákona 250/2021S., dříve vyhlášky 50/1978Sb., která opravňuje pracovat pod napětím. O tyto absolventy je značný zájem ze strany firem, protože generace elektrotechniků a elektrikářů stárne a mladých odborníků je v těchto oborech málo. A to stojíme na začátku 4. průmyslové revoluce, to znamená, že probíhá digitalizace, automatizace a robotizace výroby, nastupují „chytré energie“ využívající alternativní zdroje, budují se „chytrá města“ i „chytré vesnice“, staví se „inteligentní domy“, elektrifikují se oblasti, kde dosud dominovala ropa, a tyto procesy potřebují kvalifikované pracovníky, tyto procesy vytvářejí velmi zajímavé i dobře placené pracovní pozice. Proto je dobré při výběru střední školy přemýšlet o budoucí uplatnitelnosti a perspektivě oboru, který chcete studovat. Elektrotechnika a IT jsou obory budoucnosti a Střední škola elektrotechnická na obory budoucnosti připravuje mladou generaci.

 

3xbanner_partnerska_skola_0409_20223.jpg (JPG 1772x354px )

 

Střední škola elektrotechnická má pro realizaci výchovně-vzdělávacího procesu k dispozici následující pracoviště. Všechny jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje:

 

Škola na ulici Tyršova

 

 

 

Budova školy byla postavena v letech 1926-1928 a sídlilo v ní desítky let Střední odborné učiliště zemědělské. S narůstajícím počtem žáků učiliště vyvstala potřeba rozšíření výukových prostor – a tak byl na pozemcích školy vybudován přízemní pavilon a přístavba spojená s historickou budovou spojovací chodbou (70.-80. léta). V roce 2008 se zemědělské učiliště přestěhovalo do Přerova a od té doby je škola s přilehlým areálem sídlem Střední školy elektrotechnické.

 

Díky velkorysé rekonstrukci má škola moderní počítačové učebny, elektrotechnická odborná pracoviště, jazykovou učebnu a dostatečný počet světlých a prostorných tříd.

budova_tyrsova.jpg (JPG 1440x1080px )

 

Budova praktického vyučování v ulici Na Horecku

 

Budova praktického vyučování stojí u křižovatky Přerov-Olomouc v ulici Na Horecku. Je určena pro výuku odborného výcviku. V budově se nachází specializované dílny pro výuku oboru Elektrikář a Mechanik elektrotechnik. Je zde strojní dílna, učebny cvičných panelů silnoproudu a další odborné učebny.

 

Na jaře 2020 byla vybudována nová učebna odborného výcviku – v učebně se nachází ve dvou řadách 10 panelů pro výuku elektrotechnických oborů značky VarioClick λ od firmy Diametral. Výhodou tohoto moderního výukového systému je spojení elektro komponentů se základovou deskou pomocí nosných zámečků.

diametral.JPG (JPG 1440x1080px )

 

 

 

 

Domov mládeže a školní jídelna na ulici Bratrská

 

Pětipatrový domov mládeže s jídelnou a společenským/přednáškovým sálem na ulici Bratrská byl postaven v roce 1968 s kapacitou 160 – 210 ubytovaných.

 

Budova domova mládeže prošla částečnou rekonstrukcí. Střecha jídelny byla osazena solárními panely a ve spojení s tepelným čerpadlem a řídící jednotkou se jednalo o jeden z prvních inteligentních domů v České republice (přelom století). Budova má vyměněná plastová okna. Rekonstrukce a zateplení střechy se uskutečnilo na podzim 2019. Kompletní rekonstrukce bude završena etapou zateplení a nové fasády bočních stěn rozsáhlé budovy.

 

Současná kapacita domova činí 100 lůžek.

domov_mladeze.jpg (JPG 1440x1080px )

 

 

Sportovní hala

 

Sportovní hala na ulici B. Němcové slouží v prvé řadě pro výuku tělesné výchovy. Využívá se také pro školní turnaje a trénují a soutěží zde také sportovní kluby.

 

Polygon na Osmeku v Přerově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odloučené pracoviště školy v Přerově na Osmeku, tzv. polygon, je špičkově vybaveným pracovištěm pro práce pod napětím (PPN) na zařízení nízkého napětí (NN). Je určeno pro odborný výcvik oborů Elektrikář (ŠVP silnoproud a slaboproud a ŠVP solární energetika), případně Mechanik elektrotechnik, a také pro školení a zkoušky pracovníků v oblasti elektroenergetiky. Pracoviště bylo vybudováno v roce 2001.

 

Výuková činnost se provádí na cvičném venkovním pracovišti a v cvičné hale. Využívají se elektromontážní materiály jako venkovní vedení, kabelové vedení, trafostanice, přípojky NN, VN apod. Zařízení slouží nejen jako stálá ukázka, ale především pro výuku montáže, údržby a oprav na těchto zařízeních a osvojování si pracovních návyků při práci ve výškách.

polygon.JPG (JPG 1920x1079px )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner_ikap_nase_skola_480x320.jpeg (JPEG 480x320px )