SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Profil školy

Střední škola elektrotechnická se specializuje na výuku výpočetní techniky a elektrotechniky. Sídlí v Lipníku nad Bečvou, kde nalezneme samotnou školu, budovu dílen, vlastní sportovní halu a domov mládeže s jídelnou a společenským/přednáškovým sálem. Žáci z větší vzdálenosti využívají ubytování v domově mládeže a domů jezdí na víkendy. Součástí školy je odloučené pracoviště v Přerově, tzv. polygon, které je špičkově vybavené pro odborný výcvik elektro oborů. Takových pracovišť je jen několik v České republice.

 

Střední škola elektrotechnická má za zřizovatele Olomoucký kraj. To mimo jiné znamená, že se na škole nehradí školné. Dva obory ze čtyř jsou podporovány Olomouckým krajem formou prospěchového stipendia a stipendia za řádnou docházku.

 

Škola je partnerskou školou Skupiny ČEZ. Dále spolupracuje s řadou společností a firem v regionu střední Moravy, které podnikají v oblasti výrobního průmyslu, energetiky, elektrotechniky, informační technologie a dopravy.

 

Škola je zastoupena v Pedagogické radě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Spolupracuje se základními školami lipenského regionu i se školami ze vzdálenějších lokalit – pořádá pro ně soutěže a vzdělávací programy určené pro žáky devátých i osmých tříd.  

 

Ve škole se vyučují čtyřleté maturitní obory Informační technologie – aplikace osobních počítačů, Elektrotechnika – elektronické počítačové systémy a Mechanik elektrotechnik – slaboproudá a silnoproudá zařízení. Dále tříletý učební obor s výučním listem Elektrikář – slaboproud a silnoproud. Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Pro uchazeče nabízíme přípravný kurz.

 

Poslední tři zmíněné elektrotechnické obory umožňují po úspěšném zakončení studia získat osvědčení z vyhlášky 50/1978Sb., která opravňuje pracovat pod napětím. O tyto absolventy je značný zájem ze strany firem, protože generace elektrotechniků a elektrikářů stárne a mladých odborníků je v těchto oborech málo. A to stojíme na začátku 4. průmyslové revoluce, to znamená, že probíhá automatizace a robotizace výroby, nastupují „chytré energie“ využívající alternativní zdroje, budují se „chytrá města“ i „chytré vesnice“, staví se „inteligentní domy“, elektrifikují se oblasti, kde dosud dominovala ropa, a tyto procesy potřebují kvalifikované pracovníky, tyto procesy vytvářejí velmi zajímavé i dobře placené pracovní pozice. Proto je dobré při výběru střední školy přemýšlet o budoucí uplatnitelnosti a perspektivě oboru, který chcete studovat. Elektrotechnika a IT jsou obory budoucnosti.

 

Střední škola elektrotechnická má pro realizaci výchovně-vzdělávacího procesu k dispozici následující pracoviště. Všechny jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje:

 

Škola na ulici Tyršova

 

Budova školy byla postavena v letech 1926-1928 a sídlilo v ní desítky let Střední odborné učiliště zemědělské. S narůstajícím počtem žáků učiliště vyvstala potřeba rozšíření výukových prostor – a tak byl na pozemcích školy vybudován přízemní pavilon a přístavba spojená s historickou budovou spojovací chodbou (70.-80. léta). V roce 2008 se zemědělské učiliště přestěhovalo do Přerova a od té doby je škola s přilehlým areálem sídlem Střední školy elektrotechnické.

 

Díky velkorysé rekonstrukci má škola moderní počítačové učebny, elektrotechnická odborná pracoviště, jazykovou učebnu a dostatečný počet světlých a prostorných tříd.  

 

Budova praktického vyučování v ulici Na Horecku

 

Budova praktického vyučování stojí u křižovatky Přerov-Olomouc v ulici Na Horecku. Je určena pro výuku odborného výcviku. V budově se nachází specializované dílny pro výuku oboru Elektrikář a Mechanik elektrotechnik. Je zde strojní dílna, učebny cvičných panelů silnoproudu a další odborné učebny.

 

Na jaře 2020 byla vybudována nová učebna odborného výcviku – v učebně se nachází ve dvou řadách 10 panelů pro výuku elektrotechnických oborů značky VarioClick λ od firmy Diametral. Výhodou tohoto moderního výukového systému je spojení elektro komponentů se základovou deskou pomocí nosných zámečků.

 

Domov mládeže a školní jídelna na ulici Bratrská

 

Pětipatrový domov mládeže s jídelnou a společenským/přednáškovým sálem na ulici Bratrská byl postaven v roce 1968 s kapacitou 160 – 210 ubytovaných.

 

Budova domova mládeže prošla částečnou rekonstrukcí. Střecha jídelny byla osazena solárními panely a ve spojení s tepelným čerpadlem a řídící jednotkou se jednalo o jeden z prvních inteligentních domů v České republice (přelom století). Budova má vyměněná plastová okna. Rekonstrukce a zateplení střechy se uskutečnilo na podzim 2019. Kompletní rekonstrukce bude završena etapou zateplení a nové fasády bočních stěn rozsáhlé budovy.

 

Současná kapacita domova činí 100 lůžek.  

 

Sportovní hala

 

Sportovní hala na ulici B. Němcové slouží v prvé řadě pro výuku tělesné výchovy. Využívá se také pro školní turnaje a trénují a soutěží zde také sportovní kluby. 

 

Polygon na Osmeku v Přerově

 

Odloučené pracoviště školy v Přerově na Osmeku, tzv. polygon, je špičkově vybaveným pracovištěm pro práce pod napětím (PPN) na zařízení nízkého napětí (NN). Je určeno pro odborný výcvik oborů Elektrikář, případně Mechanik elektrotechnik, a také pro školení a zkoušky pracovníků v oblasti elektroenergetiky. Pracoviště bylo vybudováno v roce 2001.

 

Výuková činnost se provádí na cvičném venkovním pracovišti a v cvičné hale. Využívají se elektromontážní materiály jako venkovní vedení, kabelové vedení, trafostanice, přípojky NN, VN apod. Zařízení slouží nejen jako stálá ukázka, ale především pro výuku montáže, údržby a oprav na těchto zařízeních a osvojování si pracovních návyků při práci ve výškách.