Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Programování

Cílem předmětu je naučit žáka porozumět standardním algoritmům, vytvářet vlastní algoritmy a prostřednictvím vyššího programovacího jazyka tvořit zdrojové kódy jednoduchých aplikací. Žáci porozumí vlastnostem algoritmů a základním pojmům objektově orientovaného programování, dále se naučí používat zápis algoritmu, datové typy, řídící struktury programu, jednoduché objekty.

 

Žáci se učí tvorbě statických a dynamických WWW stránek. Porozumí vlastnostem a základním pojmům WWW stránek. Naučí se používat strukturovaný zápis kódu WWW stránky a kombinovat dostupné vymoženosti různých stylů tvorby stránek.

 

Podstatnou část vzdělávání v programování a vývoji aplikací představuje samostatná tvorba jednoduchých aplikací.

 

Předmět je zaměřen na problematiku procvičení tvorby základů algoritmizace a tvorby strukturovaných a objektově orientovaných programů pomocí jazyka Visual, především pro prostředí MS Windows, a na problematiku procvičení tvorby statických HTML stránek s využitím kaskádových stylů (CSS), zvládnutí základů tvorby dynamických HTML stránek v jazyce PHP a využívání Java Skriptů.

 

Výuka programování probíhá od prvního ročníku po celé čtyři roky a žáci se postupně obeznámí s vývojem desktopových i webových aplikací, včetně využití databázových systémů. Učivo je žákům předkládáno formou řešení problémů při používání výukových materiálů se zaměřením na co největší míru samostatné práce. Zahrnuto je i řešení zadaných úkolů dlouhodobějšího charakteru (projektů).

 

Předmět úzce navazuje na řadu odborných předmětů. K řešení jsou předkládány úlohy z matematiky, řešení elektrických veličin a obvodů, zpracování výsledků měření a podobně. Znalosti z programování a tvorby internetových stránek žák může uplatnit v celé řadě oblastí při propagaci služeb a informací. Vhodná je i znalost odborného jazyka, obzvláště anglického.

 

V průběhu studia žáci studují tyto tematické okruhy:

 

Obecné programování: Programovací jazyk, Algoritmizace a vývojové diagramy.

 

Desktopové aplikace: Strukturované programování C++, Objektové programování, Programování Windows WFA aplikace, Programování WPF a jazyk XAML.

 

Webové aplikace: Tvorba HTML, Kaskádové styly CSS, JavaScript, Skriptovací jazyk PHP, Objektové programování PHP, Databázový systém MySQL.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 1 4 3 3 11
Elektrotechnika 1 4 3 3 11
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -