Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

2022_npo_logo1.png (PNG 603x174px )
2022_npo_logo1.png (PNG 603x174px )

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

1. fáze: září – prosinec 2021

 

2. fáze: leden – červen 2022

 

3. fáze: září – prosinec 2022

 

 

 

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)

ikap1.png (PNG 1250x210px )
ikap2.png (PNG 1250x210px )

 

 

 

 

 

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Realizace: 1.11.2020 – 30.11.2023 (37 měsíců)

Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého kraje

Partneři s finanční spoluúčastí:

  • IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit KA1-KA6
  • 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity KA7

banner_ikap_nase_skola_480x320.jpeg (JPEG 480x320px )

 

 

Střední škola elektrotechnická se v projektu podílí na klíčové aktivitě KA3: Podpora polytechnického vzdělávání. Aktivita je zaměřena na podporu podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů mezi ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání žáků v tomto typu studia.

V rámci KA3 pracuje SŠE Lipník v Centru kolegiální podpory (CKP) 18: Virtuální realita. Její spolupracující základní školou je ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou.

 

 

 

Systém podpory začínajících učitelů

 

Střední škola elektrotechnická se zapojila do pilotního projektu Národního pedagogického institutu Systém podpory začínajících učitelů. Projekt byl zahájen v červnu 2020 a bude se realizovat ve školních letech 2020-2021 a 2021-2022. Obsahem projektu je pilotáž přípravy začínajících učitelů, kteří začínají učit podle plánu adaptace a které vedou zkušení uvádějící učitelé. Cílem je systematizace přípravy začínajících učitelů v českém školství i její zakotvení do školské legislativy. Projektu se účastní asi 100 škol v České republice, a to školy mateřské, základní, střední i základní umělecké školy.

 

EU peníze středním školám - Šablony
Šablony 2020 - 2021

 

 

projekty_logo.jpg (JPG 705x102px )

projekty_sablony_2020_2021.png (PNG 860x191px )

 

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony 2020 - 2021

 

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo, Název
02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 

Aktivity:
2.III/05 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
2.III/06 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
2.III/07 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
2.III/07 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
2.III/07 i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
2.III/07 j Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
2.III/08 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Šablony II 2017 - 2019

 

Šablony pro SŠ Výzva č. 02_16_035
Projekt byl realizován v období 1. ledna 2018 – 31. prosince 2019

 

Cíle projektu:

Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol

Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem

Spolupráce škol a zaměstnavatelů

 

Podporované aktivity:
Personální podpora SOŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
Aktivity rozvíjející ICT
Extrakurikulární rozvojové aktivity školy

 

Přehled realizovaných aktivit SŠE Lipník nad Bečvou
III/1.5. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
III/1.6 Školní kariérový poradce
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Šablony I 2012 - 2014

 

Škola se v roce 2012 zapojila do projektu EU peníze středním školám, který je označován jako ŠABLONY SŠ.

 

Matematika s radostí

 

Střední škola elektrotechnická byla od 1. června 2012 partnerskou školou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci na realizaci projektu „Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností.“

 

http://msr.vsb.cz

 

Tento projekt, financovaný z prostředků Evropské unie, měl za cíl odstranit obavy žáků z výuky matematiky, zvýšit kvalitu a efektivitu výuky a formou zážitkového učení přispět k aktivizaci žáků a jejich motivaci k řešení problémů a komunikativnosti.

 

Pedagogové SŠE byli součástí pracovního týmu, který se podílel na tvorbě a přípravě interaktivních materiálů pro výuku matematiky (nejrůznějších typů her, soutěží a testů), které jsou využitelné jak pro kontaktní výuku s učitelem, tak pro domácí přípravu.

 

Díky dostupnosti z veřejného vzdělávacího portálu jsou vzdělávací materiály k dispozici učitelům a žákům z celé České republiky. Žáci naší školy byli již v přípravné a ověřovací fázi jedněmi z prvních, kteří se s tímto typem multimediálního vzdělávání seznámili.