SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Projekty

Systém podpory začínajících učitelů

 

Střední škola elektrotechnická se zapojila do pilotního projektu Národního pedagogického institutu Systém podpory začínajících učitelů. Projekt byl zahájen v červnu 2020 a bude se realizovat ve školních letech 2020-2021 a 2021-2022. Obsahem projektu je pilotáž přípravy začínajících učitelů, kteří začínají učit podle plánu adaptace a které vedou zkušení uvádějící učitelé. Cílem je systematizace přípravy začínajících učitelů v českém školství i její zakotvení do školské legislativy. Projektu se účastní asi 100 škol v České republice, a to školy mateřské, základní, střední i základní umělecké školy.

 

EU peníze středním školám - Šablony
Šablony 2020 - 2021

 

 

projekty_logo.jpg (JPG 705x102px )

projekty_sablony_2020_2021.png (PNG 860x191px )

 

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony 2020 - 2021

 

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo, Název
02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 

Aktivity:
2.III/05 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
2.III/06 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
2.III/07 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
2.III/07 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
2.III/07 i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
2.III/07 j Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
2.III/08 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Šablony II 2017 - 2019

 

Šablony pro SŠ Výzva č. 02_16_035
Projekt byl realizován v období 1. ledna 2018 – 31. prosince 2019

 

Cíle projektu:

Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol

Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem

Spolupráce škol a zaměstnavatelů

 

Podporované aktivity:
Personální podpora SOŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
Aktivity rozvíjející ICT
Extrakurikulární rozvojové aktivity školy

 

Přehled realizovaných aktivit SŠE Lipník nad Bečvou
III/1.5. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
III/1.6 Školní kariérový poradce
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Šablony I 2012 - 2014

 

Škola se v roce 2012 zapojila do projektu EU peníze středním školám, který je označován jako ŠABLONY SŠ.

 

Matematika s radostí

 

Střední škola elektrotechnická byla od 1. června 2012 partnerskou školou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci na realizaci projektu „Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností.“

 

http://msr.vsb.cz

 

Tento projekt, financovaný z prostředků Evropské unie, měl za cíl odstranit obavy žáků z výuky matematiky, zvýšit kvalitu a efektivitu výuky a formou zážitkového učení přispět k aktivizaci žáků a jejich motivaci k řešení problémů a komunikativnosti.

 

Pedagogové SŠE byli součástí pracovního týmu, který se podílel na tvorbě a přípravě interaktivních materiálů pro výuku matematiky (nejrůznějších typů her, soutěží a testů), které jsou využitelné jak pro kontaktní výuku s učitelem, tak pro domácí přípravu.

 

Díky dostupnosti z veřejného vzdělávacího portálu jsou vzdělávací materiály k dispozici učitelům a žákům z celé České republiky. Žáci naší školy byli již v přípravné a ověřovací fázi jedněmi z prvních, kteří se s tímto typem multimediálního vzdělávání seznámili.