Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Ročníkové práce

Žáci na Střední škole elektrotechnické tvoří ročníkové práce ve 2. a 3. ročníku. (V 1. ročníku vypracovávají jen seminární práci z volitelného předmětu.) Ročníkové práce jsou nedílnou součástí klasifikace daného předmětu.  

 

Zpracování práce má nejen klasifikační záměr, ale slouží zejména k praktickému ověření schopností žáků zpracovat uceleně určitý námět nebo vlastní myšlenku. Téma práce si volí žák zejména z odborné oblasti.

 

Ročníkové práce mají své vedoucí (konzultanty) z řad učitelů, učitelů OV nebo pracovníků praxe. Učitel může vést maximálně 10 ročníkových prací. Vedoucí ročníkových prací kontrolují ročníkové práce min. 1x měsíčně v dohodnutých hodinách.

 

Obsah práce a termíny pro jednotlivé ročníky:

 

2. ročník: Teoretické zpracování zadaného tématu v rozsahu minimálně 10 stran čistopisu. Práce mohou být i z všeobecných předmětů. Žák obhajuje práci před třídou. Obhajoby se konají v březnu daného roku.

 

3. ročník: Zadání tématu, jeho teoretické rozpracování, návrh realizace, vše v rozsahu minimálně 20 stran čistopisu, a to výhradně z odborných předmětů.  Všichni žáci obhajují své práce na Dni projektů, v termínu stanoveném ředitelem školy.

 

Ročníkové práce jsou souhrnem znalostí, vědomostí, zpracováním výsledků, popisem činnosti nebo tvorbou programu. Práce se může zabývat jak technickou stránkou (hardware), tak programovou stránkou (software, firmware) nebo obojím.

 

Ročníkové práce dávají žákům prostor k uplatnění vlastní výzkumné a vývojové činnosti. Žáci mohou využít své nápady i podnikatelské plány. Kvalitní práce jsou zařazeny do školního kola Středoškolské odborné činnosti, z něhož ty nejlepší postupují do okresního kola, případně krajského i celostátního. Další soutěží pro uplatnění podnětných ročníkových prací v oblasti obnovitelných energií je soutěž Enersol.