Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Školení PPN

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou vlastní vybavené odloučené pracoviště v Přerově, Osmek 45a, pro práce prováděné pod napětím (PPN) na nízkém napětí (NN) /LV/. Poskytujeme vzdělávání pro dospělé pracovníky v oblasti elektroenergetiky, a to hlavně školení vybraných postupů pro výše jmenované práce. Tuto činnost provádíme na cvičném venkovním pracovišti (polygon) a v cvičné hale. Polygon se rozprostírá na cca 5 000m2, kde jsou vybudovány ukázky elektromontážních materiálů používaných pro jednotlivé typy silnoproudých zařízení, dle napěťových hladin – venkovních vedení, kabelových vedení, trafostanic, přípojek NN, VN apod. Zařízení slouží nejen jako stálá ukázka, ale i pro výuku montáže, údržby a oprav na těchto zařízeních, osvojování si pracovních návyků při práci ve výškách a seznámení s komponenty používaných na jednotlivých zařízeních (viz fotografie).

 

Cvičná hala o rozměrech 37 x 13 m umožňuje prakticky celoroční praktickou výuku a školící činnost v oborech silnoproudé elektrotechniky. Pro provádění praktického školení a zkoušek pracovníků je hala vybavena cvičným nadzemním vedením NN, kabelovými kanály a kabelovým vedením NN, zařízením a výzbrojí vestavěné trafostanice 22/0,4 kV, elektroměrovými rozváděči apod. Pro teoretickou část školení PPN se využívá učebna vybavená didaktickou technikou. Její kapacita je 20 posluchačů.

 

Každý účastník školení obdrží Pravidla pro provádění PPN NN a Popisy pracovních postupů PPN NN.

 

Zajišťujeme tyto typy kurzů:

 

 

Stravování a ubytování si mohou účastníci školení zajistit v zařízeních poskytujících tyto služby v Přerově (přibližně 10 minut chůze od školícího střediska). SŠE Lipník na odloučeném pracovišti v Přerově ubytování neprovozuje, může však nabídnout ubytování na domově mládeže v Lipníku nad Bečvou (přibližně 10 km odtud).

 

Pro další informace a objednávky kurzů kontaktujte pana Tomáše Roba, koordinátora školení PPN na SŠE Lipník: ppn@sse-lipniknb.cz.