SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Školská rada

Školská rada Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 byla schválena Radou Olomouckého kraje dne 20.5.2019. Školská rada byla zřízena s účinností od 3.6.2019.

 

Školská rada má tři členy:

 

 

Školská rada se ve své činnosti řídí podle §167 a §168 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Funkční období členů školské rady je tři roky.