Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Školská rada

Školská rada při Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 byla schválena Radou Olomouckého kraje dne 23. května 2022. Školská rada byla zřízena s účinností od 3. června 2022.

 

Školská rada má 6 členů.

 

Členové školské rady:

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

 

Pedagogičtí pracovníci školy:

 

Zástupci zřizovatele:

 

Školská rada se ve své činnosti řídí podle §167 a §168 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Funkční období členů školské rady je tři roky.