Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Spolupráce se školami

Základní školy

Střední škola elektrotechnická spolupracuje s celou řadou základních škol na paletě rozmanitých druhů aktivit:

 

  1. Prezentační akce přímo na základních školách mají za cíl představit obory a budoucí zaměstnání elektrikáře, elektrotechnika a informatika. Vzdělávací program je ušitý na míru žákům devátých, případně osmých tříd. Žáci se aktivně zapojují do vzdělávacích aktivit. Na závěr vyplní kvíz a jsou všichni odměněni drobným dárkem. Program se odehrává nejčastěji v hodinách světa práce nebo pracovní činnosti.
  2. Společná setkání pedagogů naší školy s pedagogy základních škol a s rodiči žáků devátých tříd na akcích, jako je burza škol.
  3. Zážitkově vzdělávací programy Den mladých elektrikářů u nás Na Horecku a Den mladých elektrikářů na přerovském polygonu jsou určeny pro partnerské základní školy. Žáci osmých tříd ke konci školního roku si mohou vyzkoušet práci elektrikáře v reálných podmínkách na špičkových pracovištích praktického vzdělávání.
  4. Tradiční soutěže Objev v sobě ajťáka a Objev v sobě elektrikáře se konají každý rok na podzim. Soutěží zde zvlášť žáci devátých a osmých tříd. Koná se ve škole na Tyršově (ajťák) a v budově dílen Na Horecku (elektrikář). Odměněni jsou všichni soutěžící. Výherci soutěží jsou oceněni cennými dary, které poskytují partnerské firmy. Vítězové obou věkových kategorií na prvním až třetím místě mohou uplatnit diplom v přihlášce u přijímacího řízení na naši školu – získají body navíc za úspěch v soutěži.

Jste ředitelé základních škol, výchovní poradci, kariéroví poradci, učitelé např. fyziky nebo informatiky a máte zájem o spolupráci se Střední školou elektrotechnickou? Kontaktujte vedení školy, rádi Vám vyjdeme vstříc.

 

Střední školy

Střední škola elektrotechnická je členem Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, která sdružuje střední školy tohoto zaměřené z celé České republiky.

 

Vysoké školy

Střední škola elektrotechnická je zastoupena v Pedagogické radě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Dále spolupracuje zvláště s katedrou informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati. Spolupráce má formu např. přednášek vysokoškolských učitelů na vybraná témata nebo prezentačních akcí pracovníků fakult. Perspektivní se jeví spolupráce školy s vysokými školami v oblasti Středoškolské odborné činnosti (SOČ).