SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Stroje a zařízení

Předmět se vyučuje ve všech ročnících oboru Elektrikář. Zabývá se problematikou silnoproudé techniky, jak přístrojovým vybavením, tak elektrickými stroji, výrobou elektrické energie a zásadami jejího využití.

 

Elektrické přístroje jsou kapitolou, ve které se žáci seznamují s principy a částmi přístrojů používaných v elektrotechnice. Zabývá se přístroji pro spínání, ovládání, jištění, a to jak v obvodech nízkého napětí, tak v obvodech vysokého, případně velmi vysokého napětí. V této kapitole se řeší i otázka spolehlivosti a životnosti přístrojů.

 

V kapitole o transformátorech se žáci učí o principu, konstrukci a různých typech transformátorů i výpočet síťového transformátoru.

 

Elektrické stroje jsou nedílnou součástí výuky předmětů silnoproudé elektrotechniky. Žáci se seznámí s jejich principy, konstrukcí, využitím, zamyslí se nad přednostmi a nedostatky jednotlivých typů strojů. Učí se o strojích synchronních, asynchronních, o stejnosměrných strojích i komutátorových motorech na střídavý proud. Žáci se seznámí s moderními metodami řízení elektrických strojů.

 

Výroba elektrické energie je tematickým celkem, ve kterém se žáci seznamují obecně s energetickými zdroji a následně s různými typy elektráren (tepelných, jaderných, vodních, solárních a větrných). Učí se o problematice obnovitelných zdrojů energie, především solární. Proberou základní pojmy související s výrobou, distribucí a spotřebou elektrické energie.

 

Využití elektrické energie je kapitola, se kterou se v praxi setkal každý z nás. Žáci se postupně seznámí s tepelnou a chladící technikou, osvětlovací technikou, elektrickou trakcí. Část výuky je věnována i instalaci spotřebičů, jejich údržbě a možné opravě. Tematický celek užití elektrické energie seznamuje žáky s přeměnou elektřiny na jiné druhy energie.

 

Předmět Stroje a zařízení vytváří mezipředmětové vztahy s fyzikou a dalšími odbornými předměty a je jedním z teoretických základů pro odborný výcvik.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář 1 1 1 x 3