SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Technická dokumentace

Učivo předmětu technická dokumentace je základem pro rozvoj technického myšlení žáka. Žáci se učí technicky myslet a technicky mluvit, naučí se poznávat jednotlivé součásti, techniku a jejich zobrazování a čtení výkresů. Obecným cílem je zvyšování technické vzdělanosti a naučit se předávat technickou myšlenku grafickým vyjádřením. Předmět vede žáky k přesné, svědomité práci a pomáhá vytvářet prostorovou představivost.

 

Předmět poskytuje žákům vědomosti o technické normalizaci, zásadách technického kreslení, kótování, tolerování a značení jakosti povrchu, kreslení konstrukčních prvků. Žáci porozumí různým způsobům technického zobrazování, seznámí se s různými druhy technické dokumentace. Naučí se samostatně číst a používat technickou dokumentaci, kreslit návrhy a schémata jednotlivých součástí a elektronických obvodů, porozumí údajům elektrotechnických, strojních a stavebních výkresů.

 

Předmět se vyučuje v prvním ročníku. Tematické celky jsou následující: základy technického kreslení (normalizace a význam technického kreslení, technické výkresy – druhy, formáty, normalizované písmo, popis výkresů); základy strojnického kreslení (technika zobrazení, kreslení řezů, průřezů, závitů, základní pojmy a pravidla kótování, výrobní výkresy a výkresy součástí, kreslení a čtení základních strojních součástí); spojovací prvky v elektrotechnice (pevné a nerozebíratelné spojení, přímé a nepřímé konektory, banánky, svorky, zdířky); základy elektrotechnického kreslení (kreslení elektrotechnických výkresů, schematické značky, sestavování schémat); pasivní součástky v elektrotechnice (katalogové údaje, konstrukční údaje, ostatní pasivní součástky); aktivní součástky v elektrotechnice (katalog součástek, práce s katalogem); konstrukční součástky v elektrotechnice (vypínače, přepínače, spínače, mikrospínače, patice, objímky a další).

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář 1 - - x 1