Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Technické kreslení

Technické kreslení je předmět vyučovaný v prvních dvou ročnících studia. Představují nedílnou součást všech technických předmětů po celou dobu studia i následné praxe. Cílem předmětu je naučit žáky základní znalosti a dovednosti deskriptivní geometrie, rozvíjet jejich prostorovou představivost, tvořit a používat technickou dokumentaci, získat přehled o příslušných normách a předpisech a umět tyto znalosti použít v praxi. Žáci se nejprve seznámí s druhy technických dokumentů, s jejich předepsanými formáty, naučí se psát technickým písmem a dodržovat zásady úpravy dokumentů.

 

V další etapě výuky budou samostatně vytvářet jednoduché technické výkresy z oblasti strojních součástí, obrazy a průměty různých jednoduchých těles, to vše za využití základních pravidel deskriptivní geometrie. 

 

Další část předmětu je věnována vytváření a čtení elektrotechnických schémat s využitím znalosti základních elektrotechnických značek. 

 

Tematické celky prvního ročníku jsou následující: úvod do předmětu; strojnické kreslení; elektrotechnická schémata; spojovací prvky v elektrotechnice. 

 

Ve druhém ročníku je učivo zaměřené na strojnické prvky, jako jsou součásti pro přenos pohybu, přenos a manipulaci materiálů a součástek. Závěr předmětu je věnován použití CAD systémů v elektrotechnice při kreslení elektronických schémat a návrhu desek plošných spojů.

 

Tematické celky druhého ročníku jsou tyto: spojování materiálů; součásti k přenosu otáčivého pohybu; převody a jejich součásti; dopravní stroje a zařízení; využití počítačových grafických programů (včetně rozdělení a využití CAD programů).

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika 1 1 - - 2
Mechanik elektrotechnik 1 1 - - 2
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 1 - - x 1
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 1 - - x 1