Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Tělesná výchova

Tělesná výchova má ve školní výuce nezastupitelnou úlohu. Přispívá zejména k tělesnému i duševnímu rozvoji osobnosti a správnému držení těla. Po všech stránkách slouží k pravidelnému formování člověka a jeho zařazení do společnosti, má jednoznačný vliv na tělesný vývoj jedince. Vychovává jej ke kladnému postoji ke sportu v duchu „fair play“.

 

Výuka tělesné výchovy probíhá v každém ročníku ve dvouhodinových blocích. V zimních měsících probíhá výuka ve sportovní hale, která je vzdálená 150 metrů od školy, v letních měsících potom na Stadionu míru, sousedícím se sportovní halou. Nedílnou součástí výuky je organizování sportovně turistického, popřípadě podle sněhových podmínek i lyžařského kurzu pro první a druhé ročníky školy. Vybraní sportovci se účastní soutěží středních škol pořádaných Asociací školských sportovních klubů ČR v regionu. Nejčastěji se účastní v silovém víceboji (shyby, tlaky s činkou, trojskok z místa, vznosy ve visu na hrazdě), ale také přebory v košíkové, házené a florbalu.

 

Ve sportovní hale se žáci seznamují s metodikou a tréninkem nohejbalu, sálové kopané, košíkové i odbíjené. Mezi pevné součásti výuky patří cvičení gymnastiky – cvičení na hrazdě, kruzích a prostná. V areálu stadionu probíhá výuka atletických dovedností, a to zejména v těchto disciplínách – běh na 100 a 400 metrů, skok daleký i vysoký, hod granátem a oštěpem a vrh koulí. V měsíci červnu je využíván k organizovanému plavání přilehlý otevřený plavecký bazén. V hodinách rekreační tělesné výchovy jsou pořádány vycházky v rámci pobytu v přírodě i zájmové hry jako stolní tenis nebo softbal.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 2 2 2 2 8
Elektrotechnika 2 2 2 2 8
Mechanik elektrotechnik 2 2 2 2 8
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 1 1 1 x 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 1 1 1 x 3