Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Teoretická výuka

Škola má k uskutečnění vzdělávacích programů k dispozici budovu teoretické výuky, budovu praktické výuky, sportovní halu, školní jídelnu a domov mládeže. Všechny budovy jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Pro teoretickou výuku jsou využívány učebny vybavené moderním školním nábytkem a didaktickou technikou.

 

Výuka probíhá v kmenových učebnách s kapacitou převážně 32 žákovských míst, vybavených školními keramickými tabulemi s pojezdem a dataprojektrorem. Výuka cizích jazyků probíhá ve speciální jazykové učebně s kapacitou 24 míst, vybavené digitálním audiovizuálním systémem pro individuální a skupinový poslech, interaktivní tabulí a počítačem s dataprojektorem.

 

Nejen pro výuku odborných předmětů lze využít učebny ICT s kapacitou 20 a 30 pracovních stanic s odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením a dataprojektorem. Ve speciálních učebnách – laboratořích je realizována výuka odborných předmětů elektrického měření, silnoproudé techniky, automatizace a robotiky, mikroprocesorové techniky, počítačových sítí a praxe. Laboratoře s kapacitou 10 nebo 15 pracovišť jsou vybaveny speciálními pracovními stoly, počítačovými stanicemi a moderními měřicími přístroji a systémy a programovatelnými systémy.

 

Školní budova je připojena vysokorychlostním optickým spojem k internetu, budovy jsou vzájemně propojeny radiovým spojem. Součástí školních budov je školní počítačová síť, která je tvořena strukturovanou kabeláží s připojením na výkonný školní server pro školní agendu, výuku žáků a zálohování dat. Všechny pracovní stanice jsou připojeny k internetu a vybaveny LCD monitory. Celkový stav vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií splňuje ukazatele Standardu ICT služeb ve škole.

 

Pro výuku předmětu Tělesná výchova se využívá školní sportovní hala s kapacitou 40 žáků, vybavená potřebným sportovním nářadím.

 

Obrázky …