SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Tiskopisy

Žádost o vystavení stejnopisu (vysvědčení / výučního listu / maturitního vysvědčení)

Žádost o opakování ročníku

Žádost o komisionální přezkoušení

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o uvolnění z předmětu Tělesná výchova

Žádost o uvolnění z výuky