SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Vyučované předměty

Celkový počet vyučovacích hodin v jednotlivých oborech za celé studium:

 

Všeobecně vzdělávací předměty Informační technologie Elektrotechnika Mechanik elektrotechnik Elektrikář
Český jazyk a literatura 11 11 11 5
Anglický jazyk 11 11 11 6

Základy společenských věd

Společenskovědní nauka

5 5 5 3
Ekonomika 3 3 3 2
Matematika 12 12 12 5
Fyzika 5 5 5 2
Chemie a ekologie 2 2 2 2
Tělesná výchova 8 8 8 3
Odborné předměty Informační technologie Elektrotechnika Mechanik elektrotechnik Elektrikář
Technické kreslení - 2 2 -
Technická dokumentace - - - 1
Elektrotechnologie - 2 6 4
Základy elektrotechniky 3 5 5 5
Elektronika 3 6 6 2
Elektrická měření - 6 6 4
Automatizace a robotika 2 5 3 -
Číslicová technika 3 3 3 -
Mikroprocesorová technika 7 7 - -
Hardware počítačů 5 5 - -
Písemná a elektronická komunikace 2 2 - -
Informatika 8 8 5 3
Aplikační software 5 - - -
Programování 11 11 - -
Počítačové sítě a komunikace 5 - - -
Operační systémy 5 - - -
Databázové systémy 3 - - -
Energetika - - 5 -
Stroje a zařízení - - - 3
Elektronická zařízení - - - 3
Praxe 9 9 - -
Odborný výcvik - - 30 46
Celkem 128 128 128 99