Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Základy elektrotechniky

Předmět je základem pro výuku všech odborných předmětů, od elektroniky, přes automatizaci a elektrická měření až po informační a číslicovou techniku. Obsahem předmětu je tematický okruh fyziky, konkrétně elektřina a magnetismus, tedy učivo, které žáci znají ze základní školy. Žáci samozřejmě získají řadu nových poznatků.

 

Žáci zde uplatní matematické dovednosti a zdravý úsudek. Po probrání teorie je vždy látka procvičena při řešení příkladů, které většinou vycházejí z praktického zadání. Naučí se postupně řešit nejen jednoduché, ale i složitější elektrické obvody. V předmětu se naučí mnoho pouček, zákonů a pravidel důležitých pro jejich zvolený obor.

 

Výuka je nejdříve zaměřena na opakování, procvičení a prohloubení znalostí ze základní školy. Postupně se začnou žáci seznamovat se složitějšími problémy. Předmět Základy elektrotechniky je součástí osnov u všech oborů, které se na naší škole vyučují.

 

U oboru Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik je předmět základním vyučovacím předmětem oboru. Těžiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetizmu a střídavého proudu, elektrických strojů a přístrojů. Předmět je zařazen do 1. a 2. ročníku s pětihodinovou dotací. Předmět základy elektrotechniky je vyučován s tematickými celky:

 

1. ročník – 1. Základní pojmy, 2. Stejnosměrný proud, 3. Elektrostatika, 4. Základy elektrochemie, 5. Magnetizmus a elektromagnetizmus, 6. Elektromagnetická indukce.

 

2. ročník – 1. Střídavý proud, 2. Trojfázová soustava, 3. Elektrické přístroje, 4. Transformátory, 5. Synchronní stroje, 6. Asynchronní stroje, 7. Stejnosměrné stroje, 8. Komutátorové motory, 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrických zařízeních.

 

U oboru Informatika je předmět Základy elektrotechniky pouze v 1. ročníku.

 

1. ročník – 1. Základní pojmy, 2. Stejnosměrný proud, 3. Elektrostatika, 4. Základy elektrochemie, 5. Magnetizmus a elektromagnetizmus, 6. Elektromagnetická indukce.

 

Mnoho znalostí získaných při výuce základů elektrotechniky žáci využijí po celé další studium ve většině odborných předmětů.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 3 - - - 3
Elektrotechnika 3 2 - - 5
Mechanik elektrotechnik 3 2 - - 5
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 3 1 1 x 5
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 3 1 1 x 5