Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Zákon o ochraně oznamovatelů

Od 1. srpna 2023 platí pro školy povinnosti vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Čeho se tento zákon týká? Kdo je oznamovatel a co je to vlastně oznámení?

 

Tento nový zákon se týká podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany tomu, kdo oznámení učinil, neboli oznamovatel. V obecné rovině tak můžeme říct, že pokud uvidíme jakékoli protiprávní jednání nebo si budeme myslet, že k takovému jednání dochází, můžeme anonymně tuto věc oznámit, aby došlo k nápravě.

 

Naše škola nově naplňuje tento zákon a naplňuje povinnosti chránit oznamovatele prostřednictvím aplikace Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako místo, kde žáci, zaměstnanci, ale také další osoby mohou napsat oznámení, případně slouží i jako schránka důvěry, pomoc při problémech, ale také jako místo, kde může kdokoli napsat nápady na vylepšení nebo zpětnou vazbu.

 

Oznámení škole můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: www.nntb.cz/c/sselipnik. Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: sselipnik.

 

Jak funguje Nenech to být? Vaše oznámení putují k nám do školy. Dostane se do rukou pověřené osoby, která věc začne řešit. Pověřená osoba ze zákona dodržuje mlčenlivost, postupuje nestranně, doporučuje opatření k nápravě řediteli školy a hlavně nesmí poskytovat informace o totožnosti oznamovatele. Výhodou NNTB je, že si nemusíte vytvářet žádný účet, a i tak na Váš anonymní podnět budeme moci bez problémů odpovědět a aktivně jej řešit.

 

Příslušnou osobou podle § 8, 9 a 10 zákona byl určen zaměstnanec školy Ing. Lukáš Koziel