SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Maturitní a záverečné zkoušky

Maturitní zkouška

Aktuální informace a termíny k maturitní zkoušce najdete na stránkách MŠMT https://maturita.cermat.cz

 

Opravný termín praktické maturitní zkoušky

 

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021

Kritéria hodnocení profilové ústní zkoušky

 

Školní maturitní témata pro školní rok 2020/2021

 

Stanovení předmětů maturitní zkoušky

 

Český jazyk - školní seznam literárních děl

 

Anglický jazyk

 

Elektronika

 

Elektrotechnika

 

Architektura počítačů

 

Počítačové sítě a systémy

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020-2021 – jarní termín

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
nekoná se Český jazyk a literatura písemná práce
nekoná se Anglický jazyk písemná práce
24. 5. 2021 Matematika didaktický test
24. 5. 2021 Anglický jazyk didaktický test
25. 5. 2021 Český jazyk a literatura didaktický test

 

Období Třída Datum
Konzultační hodiny 4BEF 26. 5. - 11. 6. 2021
Praktická maturitní zkouška 4BEF 7. 6. 2021
Studijní volno 4BEF 14. - 18. 6. 2021
Ústní profilové zkoušky 4BEF 21. - 23. 6. 2021

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020-2021 – podzimní termín

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
1. 9. 2021 Matematika didaktický test
2. 9. 2021 Anglický jazyk didaktický test
2. 9. 2021 Český jazyk a literatura didaktický test

 

Období Třída Datum
Praktická zkouška 4BEF -
Ústní profilové zkoušky 4BEF 3.9.2021

 

 

Časový plán zkoušek

 

Praktická zkouška 

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 

Společnou (státní) část organizuje a obsah zkoušek tvoří Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (MŠMT). Od školního roku 2020-2021 jsou to didaktické testy z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Zkouška z českého jazyka je pro žáky povinná. Druhou zkoušku si žák volí mezi cizím jazykem, kterým je na SŠE Lipník výhradně jazyk anglický, a matematikou.

 

Profilová část je v kompetence ředitele školy. Tvoří ji další dílčí zkoušky z všeobecných předmětů (ústní zkouška a písemná zkouška českého, případně cizího jazyka) a tři zkoušky z odborných předmětů:

 

  1. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
  2. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
  3. praktická zkouška

 

Závěrečná zkouška

Aktuální informace a termíny k závěrečné zkoušce najdete na http://www.nuv.cz/t/nzz.

 

Opravný termín praktické závěrečné zkoušky

 

1. termín

 

Písemná ZZ 1. června 2021 8:00 Tyršova 781, Lipník nad Bečvou

 

ZZ2021Pisemna3C.pdf

 

Praktická ZZ 2. a 3. června 2021 7:00 Horecko 556, Lipník nad Bečvou

 

ZZ2021Prakticka3C.pdf

 

Ústní ZZ nekoná se  

 

2. termín

 

Písemná ZZ 3. září 2021 8:00 Tyršova 781, Lipník nad Bečvou
Praktická ZZ nekoná se  
Ústní ZZ nekoná se  

 

3. termín

 

Písemná ZZ 3. prosince 2021 8:00 Tyršova 781, Lipník nad Bečvou
Praktická ZZ nekoná se  
Ústní ZZ nekoná se